Thép không gỉ có từ tính không?

December 16, 2020
tin tức mới nhất của công ty về Thép không gỉ có từ tính không?

Thép không gỉ có từ tính không?

 

Hầu hết mọi người không chắc chắn liệu thép không gỉ là một kim loại từ tính hay không từ tính.Một số người tin rằng nó có thể có từ tính vì nó có dấu vết của sắt, nhưng theo nghĩa thực tế, câu trả lời không phải là có hoặc không.Một số loại thép không gỉ có từ tính trong khi những loại khác thì không.

 

Điều gì làm cho thép không gỉ có từ tính?

Đối với thép không gỉ có từ tính, nó phải đáp ứng các yêu cầu nhất định:

· Hợp kim phải có sắt trong đó.

· Cấu trúc tinh thể của hợp kim phải được sắp xếp theo cấu trúc mactenxit hoặc ferit.

 

Tất cả các kim loại thép không gỉ là một loại thép.Điều đó có nghĩa là thành phần hóa học của chúng có chứa sắt.Trong hầu hết các trường hợp, các loại thép không gỉ có sắt trong thành phần của chúng có từ tính.Nếu hợp kim có cấu trúc tinh thể Austenit thì nó không có từ tính.

 

Những loại thép không gỉ có từ tính?

 

Cho dù một loại thép không gỉ có từ tính hay không, nó có thể được phân nhóm tùy thuộc vào loại thép không gỉ.Một số loại thép không gỉ từ tính điển hình bao gồm:

· Lớp thép không gỉ 409, 430 và 439 còn được gọi là thép không gỉ ferit.

· Lớp thép không gỉ 410, 420 và 440 - thép không gỉ mactenxit.